Don Orosco -- 1958 Lotus Mk.15

Group 6A winner Orosco salutes the Corkscrew flag crew on his cool-off lap.

Next:   Don Orosco -- 1958 Lotus Mk.15 / Bruce Canepa -- 1960 Maserati Tipo 61 "Birdcage"

Back to:   Dyke Ridgley -- 1960 Maserati Tipo 61 "Birdcage" / Don Orosco -- 1958 Lotus Mk.15

Back to:   Gallery #3 -- Homepage