Edward Hugo -- 1966 Chevrolet Corvette / Dan Payne -- 1963 Chevrolet Corvette

Next:   Dan Payne -- 1963 Chevrolet Corvette / David Edelstein -- 1963 Chevrolet Corvette

Back to:    Gallery #3 -- Homepage