John Morton -- 1966 Shelby Cobra "Daytona Coupe"

Back to:   Tom Hollfelfer -- 1957 Maserati 450S

Back to:   Monterey Historics 2000 -- Best Shots Homepage