Phil Mendelovitz -- 1965 Ginetta G4

Next:   Jeff Kline -- 1964 Ginetta G4

Back to:   Steve Lilves -- 1966 Austin Mini Cooper/ Fabrizio Rimicci -- 1967 Alfa TI

Back to:   Group 5 -- Homepage